Simply T@g

פשוט לשתף ולהרוויח

?אז איך זה עובד

3. לאחר שניטרנו את הפעילות והתוכן עמד לזמן הנדרש מקבלים הטבות ונקודות לקנייה הבאה

3. לאחר שניטרנו את הפעילות והתוכן עמד לזמן הנדרש מקבלים הטבות ונקודות לקנייה הבאה

2. מקבלים הרשאה חד פעמית לשתף את חווית הקנייה ברשתות החברתיות בתוספת תיוג החברה הרלוונטית

2. מקבלים הרשאה חד פעמית לשתף את חווית הקנייה ברשתות החברתיות בתוספת תיוג החברה הרלוונטית

1. לאחר הרשמה מהירה מבצעים רכישה באחת ממאגר החברות שלנו

1. לאחר הרשמה מהירה מבצעים רכישה באחת ממאגר החברות שלנו

מאגר החברות שלנו

TransistorReformTupleSavvyCalStatamic

הורידו את האפליקציה והתחילו להרוויח